Kana Stroke Order

Hiragana

“pu” for Hiragana and Katakana

This is "pu" for Hiragana. This is "pu" for Katakana. Hiragana and Katakana Stroke Order...
Copied title and URL