Kana Stroke Order

Hiragana

“pe” for Hiragana and Katakana

This is "pe" for Hiragana. This is "pe" for Katakana. Hiragana and Katakana Stroke Order...
Copied title and URL