“ga” for Hiragana and Katakana

Hiragana "が-ga"

Hiragana “が-ga”

Hiragana "が-ga" Stroke Order

Hiragana “が-ga” Stroke Order

This is “ga” for Hiragana.

Katakana "ガ-ga"

Katakana “ガ-ga”

Katakana "ガ-ga" Stroke Order

Katakana “ガ-ga” Stroke Order

This is “ga” for Katakana.

Hiragana and Katakana Stroke Orders

Please click here for referring the stroke orders of all Hiragana and Katakana characters.

Pronunciation of が ぎ ぐ げ ご

Comments

Copied title and URL