"yu"

Hiragana

“yu” for Hiragana and Katakana

This is "yu" for Hiragana. This is "yu" for Katakana. Hiragana and Katakana Stroke Order...
Copied title and URL