"gu"

Hiragana

“gu” for Hiragana and Katakana

This is "gu" for Hiragana. This is "gu" for Katakana. Hiragana and Katakana Stroke Order...
Copied title and URL