“ra” for Hiragana and Katakana

Hiragana "ら-ra"

Hiragana “ら-ra”

Hiragana "ら-ra" Stroke Order

Hiragana “ら-ra” Stroke Order

This is “ra” for Hiragana.

Katakana "ラ-ra"

Katakana “ラ-ra”

Katakana "ラ-ra" Stroke Order

Katakana “ラ-ra” Stroke Order

This is “ra” for Katakana.

Hiragana and Katakana Stroke Orders

Please click here for referring the stroke orders of all Hiragana and Katakana characters.

Pronunciation of ら り る れ ろ

Comments

Copied title and URL